Name Statistics Polska

Bar

Oto statystyki dotyczące pierwszego imienia Bar i lista niektórych najpopularniejszych imion w Polsce, które je zawierają.

Częstotliwość: 0.00612%
Szacunkowa liczba Polaków o tym imieniu: 2326
Kod MD5: ddc35f88fa71b6ef142ae61f35364653
Kod SHA1: e496fd20136d4bb7828ebb0ab925b1bd977208e4

Imię i nazwisko Częstotliwość
Bar Tek 0.0013%
Bar Tosz 0.00023%
Bar Sajgon 0.00007%
Bar Tolomeo 0.00007%
Bar Skrzat 0.00007%
Bar Bara 0.00007%
Bar Bartek 0.00007%
Bar Burka 0.00007%
Bar Tez 0.00007%
Bar Zagloba 0.00007%
Bar Barizola 0.00003%
Bar Vivat 0.00003%
Bar Bumerang 0.00003%
Bar Tabasamu 0.00003%
Bar Utomasza 0.00003%
Bar Tar 0.00003%
Bar Akwarium 0.00003%
Bar Bida 0.00003%
Bar Kupiecki 0.00003%
Bar Agatka 0.00003%
Bar Buenopub 0.00003%
Bar Ambiente 0.00003%
Bar Orion 0.00003%
Bar Hegemon 0.00003%
Bar Patyki 0.00003%
Bar Szwagier 0.00003%
Bar Gie 0.00003%
Bar Turysta 0.00003%
Bar Maraton 0.00003%
Bar Kryniczanka 0.00003%
Bar Celona 0.00003%
Bar Kalinka 0.00003%
Bar Yla 0.00003%
Bar Mix 0.00003%
Bar Shanghai 0.00003%
Bar Back 0.00003%
Bar Napolnej 0.00003%
Bar Bukowina 0.00003%
Bar Marcus 0.00003%
Bar Metka 0.00003%
Bar Kozik 0.00003%
Bar Tender 0.00003%
Bar Ranczo 0.00003%
Bar Zaza 0.00003%
Bar Oaza 0.00003%
Bar Pubchata 0.00003%
Bar Fasolka 0.00003%
Bar Buffet 0.00003%
Bar Paola 0.00003%
Bar Hubertus 0.00003%
Bar Mordor 0.00003%
Bar Hades 0.00003%
Bar Kluseczka 0.00003%
Bar Smaczek 0.00003%
Bar Ylcia 0.00003%
Bar Tas 0.00003%
Bar Reza 0.00003%
Bar Chilout 0.00003%
Bar Witek 0.00003%
Bar Nie 0.00003%
Bar Mann 0.00003%
Bar Tekk 0.00003%
Bar Zatoka 0.00003%
Bar Koliba 0.00003%
Bar Suterena 0.00003%
Bar Ambrozja 0.00003%
Bar Kongo 0.00003%
Bar Kacper 0.00003%
Bar Ney 0.00003%
Bar Kociarnia 0.00003%
Bar Relaks 0.00003%
Bar Karo 0.00003%
Bar Tax 0.00003%
Bar Servis 0.00003%
Bar Banderoza 0.00003%
Bar Maja 0.00003%
Bar Jad 0.00003%
Bar Ice 0.00003%
Bar Kukuryku 0.00003%
Bar Gwarek 0.00003%
Bar Rybny 0.00003%
Bar Agama 0.00003%
Bar Bilon 0.00003%
Bar Akira 0.00003%
Bar Szewczyk 0.00003%
Bar Orientalny 0.00003%
Bar Elitte 0.00003%
Bar Keja 0.00003%
Bar Winny 0.00003%
Bar Alibi 0.00003%
Bar Park 0.00003%
Bar Eden 0.00003%
Bar Wyspa 0.00003%
Bar Atacama 0.00003%
Bar Nadek 0.00003%
Bar Sushione 0.00003%
Bar Pie 0.00003%
Bar Pychotka 0.00003%
Bar Drewniok 0.00003%
Bar Sob 0.00003%
Bar Dorado 0.00003%
Bar Zoha 0.00003%
Bar Groteska 0.00003%
Bar Dan 0.00003%
Bar Dziupla 0.00003%
Bar Brooklyn 0.00003%
Bar Smakosz 0.00003%
Bar Tyskie 0.00003%
Bar Saigon 0.00003%
Bar Radek 0.00003%
Bar Tre 0.00003%
Bar Barka 0.00003%
Bar Tabory 0.00003%
Bar Pepe 0.00003%
Bar Viktoria 0.00003%
Bar Talmay 0.00003%
Bar Piramida 0.00003%
Bar Agat 0.00003%
Bar Mar 0.00003%
Bar Trendy 0.00003%
Bar Zgo 0.00003%
Bar Barbar 0.00003%
Bar Janusz 0.00003%
Bar Dominikana 0.00003%
Bar Krokiet 0.00003%
Bar Gama 0.00003%
Bar Kaktus 0.00003%
Bar Magnolia 0.00003%
Bar Tholomai 0.00003%
Bar Rockcafe 0.00003%
Bar Ton 0.00003%
Bar Bistro 0.00003%