Name Statistics Sverige

Amanda Johansson

Namnet Amanda Johansson har en ungefärlig frekvens på 0.007725% i Sverige.

Efternamn: Johansson
Frekvens: 2.428663%
Ungefärligt antal svenskar som har detta efternamn: 235580

Förnamn: Amanda
Frekvens: 0.292914%
Ungefärligt antal svenskar som har detta förnamn: 28413

MD5-kod: 61187fcb305ff7b7ee2c0bb7b50bb44e
SHA1-kod: ae99527ac4307fcad9cee7b1b01b634048c27577