Name Statistics Sverige

Hannah Malm

Namnet Hannah Malm har en ungefärlig frekvens på 0.000054% i Sverige.

Efternamn: Malm
Frekvens: 0.065611%
Ungefärligt antal svenskar som har detta efternamn: 6364

Förnamn: Hannah
Frekvens: 0.050911%
Ungefärligt antal svenskar som har detta förnamn: 4938

MD5-kod: ccb8ba4bc881c36ccd73793240571cc5
SHA1-kod: 474b1b4134998a8358545735a6b9b3da3a81381c