Name Statistics Sverige

Jessica Palmqvist

Namnet Jessica Palmqvist har en ungefärlig frekvens på 0.000161% i Sverige.

Efternamn: Palmqvist
Frekvens: 0.03412%
Ungefärligt antal svenskar som har detta efternamn: 3310

Förnamn: Jessica
Frekvens: 0.35214%
Ungefärligt antal svenskar som har detta förnamn: 34158

MD5-kod: 9e31002d60bde859341bb413e25ddc66
SHA1-kod: 2153024815444eb65dae56424c340cb80c292fae