Name Statistics Sverige

Jonathan Viklund

Namnet Jonathan Viklund har en ungefärlig frekvens på 0.000054% i Sverige.

Efternamn: Viklund
Frekvens: 0.033047%
Ungefärligt antal svenskar som har detta efternamn: 3206

Förnamn: Jonathan
Frekvens: 0.112015%
Ungefärligt antal svenskar som har detta förnamn: 10865

MD5-kod: f006163a07ee60ceb7edd0f3cbd630fa
SHA1-kod: e9852bf9d7b632cba7ac0225234b5170d5e657f4