Name Statistics Sverige

Katarina Nilsson

Namnet Katarina Nilsson har en ungefärlig frekvens på 0.005418% i Sverige.

Efternamn: Nilsson
Frekvens: 1.662366%
Ungefärligt antal svenskar som har detta efternamn: 161250

Förnamn: Katarina
Frekvens: 0.29742%
Ungefärligt antal svenskar som har detta förnamn: 28850

MD5-kod: 0986790a53caa10e66d78ec1d3c89927
SHA1-kod: 27eae186f9bfa85b27536c40a28cac30a754ac55