Name Statistics Sverige

Sara Sund

Namnet Sara Sund har en ungefärlig frekvens på 0.000054% i Sverige.

Efternamn: Sund
Frekvens: 0.014646%
Ungefärligt antal svenskar som har detta efternamn: 1421

Förnamn: Sara
Frekvens: 0.719999%
Ungefärligt antal svenskar som har detta förnamn: 69840

MD5-kod: 51dd80b69ebb16e89d465ce7b4325117
SHA1-kod: 1732a1ce6f7f490846c302d00b22bae3fba06074