Name Statistics South Africa

Kekana

Here are some statistics concerning the surname Kekana and a list of some of the the most common names in South Africa that contain it.

Frequency: 0.0395%
Approximate number of South Africans that have this surname: 20540
MD5 Code: 01fc45a7d0b65260a323ea17186908b6
SHA1 Code: 0022c5b3e6052b66c0215d2c998580501f27ca44

Name Frequency
Isaac Kekana 0.0011%
Brenda Kekana 0.0009%
Tshepiso Kekana 0.0007%
Daniel Kekana 0.0005%
Vincent Kekana 0.0005%
Martha Kekana 0.0005%
Thabo Kekana 0.0005%
Neo Kekana 0.0005%
Mpho Kekana 0.0005%
Sipho Kekana 0.0005%
Arthur Kekana 0.0005%
Nthabiseng Kekana 0.0005%
Lerato Kekana 0.0005%
Boitumelo Kekana 0.0004%
Dikeledi Kekana 0.0004%
Thokozile Kekana 0.0004%
Mahlatse Kekana 0.0004%
Thabiso Kekana 0.0004%
Rebecca Kekana 0.0004%
Thembekile Kekana 0.0004%
Matsobane Kekana 0.0004%
Brian Kekana 0.0004%
Steven Kekana 0.0004%
Khomotso Kekana 0.0004%
Nomphungo Kekana 0.0004%
Khutso Kekana 0.0004%
Walter Kekana 0.0004%
Patricia Kekana 0.0004%
Lesego Kekana 0.0004%
Papi Kekana 0.0004%
Cynthia Kekana 0.0004%
Trevor Kekana 0.0004%
Tsholofelo Kekana 0.0004%
Tshepo Kekana 0.0004%
Elias Kekana 0.0004%
Christina Kekana 0.0004%
Karabo Kekana 0.0004%
Aubrey Kekana 0.0004%
Itumeleng Kekana 0.0004%
Sello Kekana 0.0004%
Katlego Kekana 0.0004%
Hope Kekana 0.0002%
Gavin Kekana 0.0002%
Francis Kekana 0.0002%
Felleng Kekana 0.0002%
Happy Kekana 0.0002%
Granny Kekana 0.0002%
Godfrey Kekana 0.0002%
Kenny Kekana 0.0002%
Keki Kekana 0.0002%
Kelebogile Kekana 0.0002%
Kamogelo Kekana 0.0002%
Just-ice Kekana 0.0002%
Lebo Kekana 0.0002%
Latifa Kekana 0.0002%
Kgomotsego Kekana 0.0002%
Kgomotso Kekana 0.0002%
Kgadi Kekana 0.0002%
Kola Kekana 0.0002%
Irene Kekana 0.0002%
Ike Kekana 0.0002%
Ivy Kekana 0.0002%
Joseph Kekana 0.0002%
Jenine Kekana 0.0002%
Jerry Kekana 0.0002%
Jim Kekana 0.0002%
Jeri Kekana 0.0002%
Babalwa Kekana 0.0002%
Ayanda Kekana 0.0002%
Bellah Kekana 0.0002%
Belinda Kekana 0.0002%
Benedict Kekana 0.0002%
Benji Kekana 0.0002%
Carl Kekana 0.0002%
Caroline Kekana 0.0002%
Alpheus Kekana 0.0002%
Allen Kekana 0.0002%
Abba Kekana 0.0002%
Abraham Kekana 0.0002%
Abiot Kekana 0.0002%
Annah Kekana 0.0002%
Ellen Kekana 0.0002%
Ephraim Kekana 0.0002%
Elza Kekana 0.0002%
Charles Kekana 0.0002%
Celia Kekana 0.0002%
Danny Kekana 0.0002%
Shadi Kekana 0.0002%
Shawane Kekana 0.0002%
Solly Kekana 0.0002%
Stanley Kekana 0.0002%
Shirley Kekana 0.0002%
Shumie Kekana 0.0002%
Shikwane Kekana 0.0002%
Simon Kekana 0.0002%
Reshoketswe Kekana 0.0002%
Reletile Kekana 0.0002%
Reginald Kekana 0.0002%
Richard Kekana 0.0002%
Puseletso Kekana 0.0002%
Refilwe Kekana 0.0002%
Refiloe Kekana 0.0002%
Ruth Kekana 0.0002%
Sabi Kekana 0.0002%
Ronald Kekana 0.0002%
Victoria Kekana 0.0002%
Welma Kekana 0.0002%
Tumelo Kekana 0.0002%
Tumisho Kekana 0.0002%
Yvonne Kekana 0.0002%
Zukiswa Kekana 0.0002%
Wilson Kekana 0.0002%
Tebogo Kekana 0.0002%
Thabang Kekana 0.0002%
Terry Kekana 0.0002%
Tello Kekana 0.0002%
Terence Kekana 0.0002%
Sthandwasababalo Kekana 0.0002%
Tiledi Kekana 0.0002%
Tshediso Kekana 0.0002%
Tshephisho Kekana 0.0002%
Tshepho Kekana 0.0002%
Thato Kekana 0.0002%
Thelma Kekana 0.0002%
Thandi Kekana 0.0002%
Martina Kekana 0.0002%
Marks Kekana 0.0002%
Metja Kekana 0.0002%
Mathapelo Kekana 0.0002%
Letty Kekana 0.0002%
Lethabo Kekana 0.0002%
Maishibe Kekana 0.0002%
Makekana Kekana 0.0002%
Makgareetsa Kekana 0.0002%
Maletjema Kekana 0.0002%
Malebo Kekana 0.0002%
Madikgoshi Kekana 0.0002%
Luthando Kekana 0.0002%
Ntombizodwa Kekana 0.0002%
Palesa Kekana 0.0002%
Ouma Kekana 0.0002%
Pamela Kekana 0.0002%
Onicca Kekana 0.0002%
Norman Kekana 0.0002%
Nompi Kekana 0.0002%
Pinkie Kekana 0.0002%
Philla Kekana 0.0002%
Prudence Kekana 0.0002%
Paxley Kekana 0.0002%
Paulina Kekana 0.0002%
Pat Kekana 0.0002%
Patience Kekana 0.0002%
Patrick Kekana 0.0002%
Pheladi Kekana 0.0002%
Phetso Kekana 0.0002%
Mitah Kekana 0.0002%
Mmaphefo Kekana 0.0002%
Mologadi Kekana 0.0002%
Monicca Kekana 0.0002%
Nicodimus Kekana 0.0002%
Nkope Kekana 0.0002%
Njobo Kekana 0.0002%
Natasha Kekana 0.0002%
Ncediwe Kekana 0.0002%