Name Statistics South Africa

Tau

Here are some statistics concerning the surname Tau and a list of some of the the most common names in South Africa that contain it.

Frequency: 0.015%
Approximate number of South Africans that have this surname: 7800
MD5 Code: f3f155d55288e275dbad53d835b03757
SHA1 Code: 6fab4aaa30b8fad352e9db3a6ca333b4dc82fe8d

Name Frequency
Lerato Tau 0.0005%
Boitumelo Tau 0.0004%
Malebo Tau 0.0004%
Steven Tau 0.0004%
Kgahliso Tau 0.0004%
Yvonne Tau 0.0004%
Karabo Tau 0.0004%
Aaron Tau 0.0004%
Henry Tau 0.0002%
Gauta Tau 0.0002%
Harry Tau 0.0002%
Kagiso Tau 0.0002%
Justice Tau 0.0002%
Kgomotso Tau 0.0002%
Kgaugelo Tau 0.0002%
Khentsane Tau 0.0002%
Jacqueline Tau 0.0002%
Jacky Tau 0.0002%
Isaac Tau 0.0002%
Joewy Tau 0.0002%
Bonolo Tau 0.0002%
Baleseng Tau 0.0002%
Caroline Tau 0.0002%
Doreen Tau 0.0002%
Eric Tau 0.0002%
Elvis Tau 0.0002%
Sethunya Tau 0.0002%
Shardrack Tau 0.0002%
Sebastian Tau 0.0002%
Reshoketswe Tau 0.0002%
Ricardo Tau 0.0002%
Puseletso Tau 0.0002%
Prudence Tau 0.0002%
Refilwe Tau 0.0002%
Rebone Tau 0.0002%
Ramore Tau 0.0002%
Rasetlhake Tau 0.0002%
Rosina Tau 0.0002%
Wabotlhe Tau 0.0002%
Uriah Tau 0.0002%
Zoliswa Tau 0.0002%
Tebello Tau 0.0002%
Thabeso Tau 0.0002%
Temo Tau 0.0002%
Thebe Tau 0.0002%
Marilyn Tau 0.0002%
Maria Tau 0.0002%
Michael Tau 0.0002%
Merriam Tau 0.0002%
Masego Tau 0.0002%
Matalane Tau 0.0002%
Matau Tau 0.0002%
Mbuzeni Tau 0.0002%
Lisebo Tau 0.0002%
Lindiwe Tau 0.0002%
Lefa Tau 0.0002%
Lebohang Tau 0.0002%
Lebogang Tau 0.0002%
Leruo Tau 0.0002%
Lesego Tau 0.0002%
Lesley Tau 0.0002%
Lyric Tau 0.0002%
Machipi Tau 0.0002%
Makhasane Tau 0.0002%
Mahlodi Tau 0.0002%
Louis Tau 0.0002%
Lonny Tau 0.0002%
Nyaku Tau 0.0002%
Nthabiseng Tau 0.0002%
Palesa Tau 0.0002%
Oli Tau 0.0002%
Phillip Tau 0.0002%
Patricia Tau 0.0002%
Mmapula Tau 0.0002%
Mmabatho Tau 0.0002%
Mmalakotse Tau 0.0002%