Name Statistics South Africa

Gert

Here are some statistics concerning the first name Gert and a list of some of the the most common names in South Africa that contain it.

Frequency: 0.0787%
Approximate number of South Africans that have this first name: 40924
MD5 Code: e65c330ac6525cc6e4140902c05b7c1d
SHA1 Code: 512f79db6d04611ecaae6c57663d31abe11f86a3

Name Frequency
Gert Botha 0.0021%
Gert Kruger 0.0019%
Gert Nel 0.0014%
Gert Booysen 0.0012%
Gert Brits 0.0012%
Gert Jacobus 0.0012%
Gert Oosthuizen 0.0012%
Gert Grobler 0.0011%
Gert Smit 0.0011%
Gert Myburgh 0.0011%
Gert Potgieter 0.0011%
Gert Stephanus 0.0009%
Gert Hattingh 0.0009%
Gert Marx 0.0009%
Gert Jordaan 0.0009%
Gert Petrus 0.0009%
Gert Mostert 0.0009%
Gert Cilliers 0.0007%
Gert Fourie 0.0007%
Gert Swanepoel 0.0007%
Gert Venter 0.0007%
Gert Harmse 0.0007%
Gert Labuschagne 0.0007%
Gert Schoeman 0.0005%
Gert Roos 0.0005%
Gert Smith 0.0005%
Gert Wentzel 0.0005%
Gert Visser 0.0005%
Gert Boshoff 0.0005%
Gert Groenewald 0.0005%
Gert Albertus 0.0005%
Gert Beukes 0.0005%
Gert Jooste 0.0005%
Gert Erasmus 0.0005%
Gert Coetzee 0.0005%
Gert Coetzer 0.0005%
Gert Opperman 0.0005%
Gert Nieuwenhuys 0.0005%
Gert Nothnagel 0.0005%
Gert Rabie 0.0005%
Gert Meyer 0.0005%
Gert Wolmarans 0.0004%
Gert Ungerer 0.0004%
Gert Tredoux 0.0004%
Gert Theron 0.0004%
Gert Viljoen 0.0004%
Gert Vorster 0.0004%
Gert Van Biljon 0.0004%
Gert Diederick 0.0004%
Gert Daniel 0.0004%
Gert Deysel 0.0004%
Gert Du Bruin 0.0004%
Gert Els 0.0004%
Gert Eksteen 0.0004%
Gert Duvenhage 0.0004%
Gert Cornelissen 0.0004%
Gert Cornelius 0.0004%
Gert Conradie 0.0004%
Gert Fritz 0.0004%
Gert Frans 0.0004%
Gert Engelbrect 0.0004%
Gert Engelbrecht 0.0004%
Gert Enslin 0.0004%
Gert Bekker 0.0004%
Gert Benjamin 0.0004%
Gert Badenhorst 0.0004%
Gert Andreas 0.0004%
Gert Buys 0.0004%
Gert Brynard 0.0004%
Gert Buitendag 0.0004%
Gert Cloete 0.0004%
Gert Claassen 0.0004%
Gert Christiaan 0.0004%
Gert Breed 0.0004%
Gert Botes 0.0004%
Gert Pretorius 0.0004%
Gert Poes 0.0004%
Gert Prinsloo 0.0004%
Gert Roeloffze 0.0004%
Gert Rautenbach 0.0004%
Gert Rademeyer 0.0004%
Gert Nieuwoudt 0.0004%
Gert Neeb 0.0004%
Gert Pieter 0.0004%
Gert Oelofsen 0.0004%
Gert Stemmet 0.0004%
Gert Spamers 0.0004%
Gert Strydom 0.0004%
Gert Scheepers 0.0004%
Gert Smalberger 0.0004%
Gert Scholtz 0.0004%
Gert Jacobs 0.0004%
Gert Jonker 0.0004%
Gert Geyser 0.0004%
Gert Malan 0.0004%
Gert Martin 0.0004%
Gert Marthinus 0.0004%
Gert Kriel 0.0004%
Gert Kotze 0.0004%
Gert Koekemoer 0.0004%
Gert Lessing 0.0004%
Gert Briers 0.0002%
Gert Bothma 0.0002%
Gert Britz 0.0002%
Gert Broodryk 0.0002%
Gert Bronkhorst 0.0002%
Gert Blignaut 0.0002%
Gert Bezuidenhout 0.0002%
Gert Bloem 0.0002%
Gert Bongie 0.0002%
Gert Blomie 0.0002%
Gert Coenraad 0.0002%
Gert Claassens 0.0002%
Gert Combrink 0.0002%
Gert Cronje 0.0002%
Gert Cornelis 0.0002%
Gert Calitz 0.0002%
Gert Burger 0.0002%
Gert Cherro 0.0002%
Gert Claasen 0.0002%
Gert Christoffel 0.0002%
Gert Beytel 0.0002%
Gert Barkhuizen 0.0002%
Gert Anton 0.0002%
Gert Barnard 0.0002%
Gert Bester 0.0002%
Gert Basson 0.0002%
Gert Abraham 0.0002%
Gert Albert 0.0002%
Gert Adriaan 0.0002%
Gert Zaa 0.0002%
Gert Witbooi 0.0002%
Gert Willem 0.0002%
Gert Swartz 0.0002%
Gert Swart 0.0002%
Gert Taljaard 0.0002%
Gert Tobias 0.0002%
Gert Tertius 0.0002%
Gert Steyn 0.0002%
Gert Stander 0.0002%
Gert Stoltz 0.0002%
Gert Stroebel 0.0002%
Gert Stolz 0.0002%
Gert Viviers 0.0002%
Gert Van Der Merwe 0.0002%
Gert Vosser 0.0002%
Gert Weber 0.0002%
Gert Vr 0.0002%
Gert Tsatsimpe 0.0002%
Gert Trytsman 0.0002%
Gert Ueckermann 0.0002%
Gert Van Den Heever 0.0002%
Gert Upton 0.0002%
Gert Snyman 0.0002%
Gert Janeke 0.0002%
Gert Jacko 0.0002%
Gert Jansen Van Rensburg 0.0002%
Gert Joubert 0.0002%
Gert Janzen 0.0002%
Gert Hoffman 0.0002%
Gert Hefer 0.0002%
Gert Horn 0.0002%
Gert Hough 0.0002%
Gert Horne 0.0002%
Gert Koegelenberg 0.0002%
Gert Kloppers 0.0002%
Gert Koenraad 0.0002%
Gert Koorsen 0.0002%
Gert Kok 0.0002%
Gert Keulder 0.0002%
Gert Judeel 0.0002%
Gert Kleinhans 0.0002%
Gert Klopper 0.0002%
Gert Kleinhuis 0.0002%
Gert Harmzen 0.0002%
Gert Ferreira 0.0002%
Gert Esterhuizen 0.0002%
Gert Ferris 0.0002%
Gert Francois 0.0002%
Gert Francise 0.0002%
Gert Deyzel 0.0002%
Gert Delport 0.0002%
Gert Du Preez 0.0002%
Gert Ehlers 0.0002%
Gert Easmus 0.0002%
Gert Greyling 0.0002%
Gert Graaff 0.0002%
Gert Grobbelaar 0.0002%
Gert Hanj 0.0002%
Gert Halgreen 0.0002%
Gert Gabba 0.0002%
Gert Furstenberg 0.0002%
Gert Gadney 0.0002%
Gert Gouws 0.0002%
Gert Gareth 0.0002%
Gert Korff 0.0002%
Gert Prins 0.0002%
Gert Posthumus 0.0002%
Gert Reinier 0.0002%
Gert Robberts 0.0002%
Gert Richards 0.0002%
Gert Pieterse 0.0002%
Gert Pienaar 0.0002%
Gert Plaaitjies 0.0002%
Gert Portheine 0.0002%
Gert Plessis 0.0002%
Gert Roux 0.0002%
Gert Rousseau 0.0002%
Gert Schonfeldt 0.0002%
Gert Siebert 0.0002%
Gert Schreuder 0.0002%
Gert Roets 0.0002%
Gert Robbertse 0.0002%
Gert Roodt 0.0002%
Gert Rossouw 0.0002%
Gert Roselt 0.0002%
Gert Perd 0.0002%
Gert Lucas 0.0002%
Gert Louw 0.0002%
Gert Maarman 0.0002%
Gert Marais 0.0002%
Gert Madonsela 0.0002%
Gert Lensley 0.0002%
Gert Kriek 0.0002%
Gert Lindeque 0.0002%
Gert Lourens 0.0002%
Gert Lombard 0.0002%
Gert Munnik 0.0002%
Gert Mouton 0.0002%
Gert Nicolaas 0.0002%
Gert Otto 0.0002%
Gert Oberholster 0.0002%
Gert Maritz 0.0002%
Gert Mare 0.0002%
Gert Moller 0.0002%
Gert Moolman 0.0002%
Gert Moncho 0.0002%